ของเล่นเสริมทักษะ ควรเสริมทักษะด้านใดบ้าง

พ่อแม่หลายๆ ท่านอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกของเล่นเด็ก ที่ว่าของเล่นเด็กจะเลือกอย่างไรก็ได้ เพราะคงเป็นของเล่นเหมือนๆ กันนั่นแหละ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ของเล่นแต่ละอย่างที่ถูกผลิตออกมา มีวัตถุปราสงค์ที่แตกต่างกัน บางอย่างเป็นของเล่นที่เน้นความสนุกอย่างเดียว บางอย่างก็เป็นของเล่นที่ให้ประโยชน์ด้านพัฒนาการ นั่นก็คือ ของเล่นเสริมทักษะ เป็นต้น 

ฉะนั้นการเลือกของเล่นให้กับลูกน้อย จึงไม่ใช่จะเลือกอย่างไรก็ได้ พ่อแม่ควรเข้าใจเกี่ยกับวิธีการเลือกของเล่นให้ดีก่อน จะได้เลือกได้ถูกต้อง และให้เด็กได้รับประโยชน์จากของเล่นเหล่านั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก่อนอื่นเราจะมาดูว่ามีทักษะในด้านในบ้าง ที่ควรเสริมให้กับเด็ก 

ทักษะด้านต่างๆ ของเด็ก ที่ควรส่งเสริม 

1.ทักษะด้านร่างกาย 

เป็นทักษะอย่างแรกที่ควรส่งพัฒนาให้กับลูกน้อยตั้งแต่หลังคลอดเลยทีเดียว โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กได้รับรู้สิ่งต่างๆ รอบกายก่อน ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอีกด้าน ตั้งแต่ ตา หู จมูก เป็นต้น จากนั้นเมื่อเด็กโตขึ้น ก็เปลี่ยนของเล่นเสริมทักษะด้านร่างกายเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงอายุ เป็นทักษะด้านนี้ถือว่าง่ายแก่การส่งเสริม 

2.ทักษะด้านสติปัญญา 

เป็นทักษะที่สำคัญในชีวิต และทักษะในด้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้น การเล่นของเล่นก็เป็นส่วนช่วยอีกทางหนึ่ง แต่การเลือกของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เพราะเด็กในช่วงอายุต่างกัน จะมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน ความสามารถไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องเลือกให้ตรงกับวัยก่อน 

3.ทักษะด้านสังคม 

ทักษะด้านนี้ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีเหมือนกัน เพราะเด็กบางคนก็ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว วิธีที่จะช่วยแก้ไขในปัญหาข้อนี้ก็คือการใช้ ของเล่นเสริมทักษะ เข้ามาช่วย โดยเน้นเป็นของเล่นที่เล่นกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเด็กคนอื่น เมื่อเด็กได้ฝึกบ่อยๆ เด็กก็จะเคยชินกับการเข้าสังคมเอง และจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก 

4.ทักษะทางด้านอารมณ์ 

คือการฝึกให้เด็กได้มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ เช่น อดทนในการทำกิจกรรม อดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าทักษะด้านนี้จะยากสำหรับเด็ก แต่ถ้าพ่อแม่มีวิธีการจัดการ หรือมีของเล่นที่เข้ามาช่วย ก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยด้านลบของเด็กให้ดีขึ้นได้ ฉะนั้นพ่อแม่ควรเข้าใจลูกก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้เลือกของเล่นที่เหมาะสมให้กับลูกได้ 

แนะนำเพิ่มเติม 

ในการเลือกของเล่นเพื่อเสริมทักษะ ไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวพร้อมกัน พ่อแม่อาจจะใช้ทีละอย่างพัฒนาทีละด้านไปก่อนก็ได้ แล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากทักษะด้านที่สำคัญที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก 

ดังนั้นหากพ่อแม่ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ของเล่นเสริมทักษะ อยากจะให้สอบถามกับผู้รู้หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านนี้ก่อน เพื่อที่จะได้เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับลูก แค่นี้ก็จะทำให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ได้แล้ว