หายเบื่อได้ด้วยงานอดิเรก

Hobbies

ความเบื่อหน่ายอาจเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมากเกินไป การหมกมุ่นกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งมันจะไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ต่อต้าน และไม่อยากเข้าหาสิ่งนั้น แต่เราสามารถผ่อนคลายความกดดันต่างๆ ได้จากงานอดิเรก เพราะงานอดิเรกเสมือนเป็นการได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ หรือกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบในยามว่าง มันจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น ความเครียดก็จะลดลง แถมยังได้ใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น โดยงานอดิเรกนั้นก็มีอยู่มากมายแล้วแต่ความชื่นชอบและความสนใจของบุคคล ได้แก่

 การถ่ายภาพ เป็นการบันทึกเรื่องราว หรือเหตุการณ์ด้วยภาพ โดยภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากคนถ่ายไปสู่คนอื่นๆได้ ซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเราสามารถใช้ช่วงเวลาว่าง หรือช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายนี้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีสำหรับผู้รักการถ่ายภาพเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้การถ่ายภาพ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเราเองได้เช่นกัน พร้อมทั้งกับยุคสมัยนี้แล้วที่มีวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมาก ก็ทำให้ง่ายต่อการแชร์สื่อ รูปภาพที่เราถ่ายไปกับบุคคลต่างๆได้อีกมากมาย

การทำอาหารและขนม เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการช่วยสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างให้เรามีความมั่นใจในตนเอง ความเคารพในตนเอง โดยได้จากการเรียนรู้เมื่อทำอาหารได้สำเร็จด้วยตัวของตัวเอง ถึงแม้ว่าการทำอาหารหรือขนมนั้นจะมีขั้นตอนที่มากมาย และอาจจะต้องใช้ทักษะที่ดีในการทำแล้ว แต่หากเราทำการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็อาจจะนำไปสู่เส้นทางอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพเลย

การทำงานศิลปะ เป็นสิ่งสวยงามรอบตัวในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรอบตัว การวาดลวดลายลงบนกระดาษ หรือบทความจากการเรียงตัวหนังสือออกมาเป็นถ้อยคำสละสลวย ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะทั้งหมด ซึ่งการได้เสพงานศิลปะหรือได้ลงมือทำงานศิลปะด้วยตัวเอง เช่น การวาดภาพ หรือระบายสีง่ายๆ การสเก็ตภาพบุคคล ก็สามารถช่วยจรรโลงใจเราให้หายจากความรู้สึกเบื่อได้มากขึ้น

การอ่านหนังสือ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือที่เป็นสาระความรู้เพียงอย่างเดียว แต่แค่เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจก็ถือว่าช่วยให้เราหลุดไปอยู่ในโลกของหนังสือได้เช่นกัน การอ่านหนังสือนอกจากจะทำให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์แล้ว ยังทำให้ผู้อ่านอย่างเรามีความสุข ความเพลิดเพลิน จนเกิดอารมณ์คล้อยตามอารมณ์เรื่องนั้นๆ ทำให้ลดคลายความตึงเครียด หรือความเบื่อได้อีกด้วย