เรื่องของการตรวจปั่นจั่น ที่เราควรอ่าน

ตรวจปั้นจั่น

การตรวจ ปจ.1 หรือ ปจ.2 นั้นหมายถึงการตรวจปั่นจั่นที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ว่าก็จะมีการตรวจที่ใช้รูปแบบเดียวกัน และ ในเรื่องของ ตรวจปั้นจั่น นั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นกฎหมายภาคบังคับเลยก็ว่าได้  และเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องอย่างมากด้วยเช่นกันที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ในเรื่องของการตรวจปั้นจั่น ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเรื่องของการตรวจปั้นจั่น นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ การตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย             การตรวจสอบปั่นจั่นนั้นเกิดจากกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องของการตรวจเครนตามกฎหมายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 จะต้องมีการนำเครน และ ปั่นจั่นในการตรวจสอบภาพตามวาระที่กำหนดในน้ำหนักของตัวเองเพื่อให้ในการใช้งานนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และ มีการรับรองโดยวิศกรที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีความเข้าใจ ตรวจสอบช่วงไหนบ้าง             การตรวจปั่นจั่น และ เครนั้นจะมีวาระมี่แตกต่างกันโดยจะใช้น้ำหนัก เป็นตัวเกณฑ์การตัดสินในการกำหนดวาระในการตรวจสอบ ซึ่งจะมีตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทโดยจะมีตั้งแต่น้ำหนัก 3 ตันไปจนถึง น้ำหนัก 50 ตันก็จะมีวาระในการตรวจที่แตกต่างกัน ยิ่งน้ำหนักมากเท่าไหร่ความถี่ในการตรวจสอบก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ  และทำให้มั่นใจ และ ป้องกันอุบัติเหตุในการใช้งานจริงได้ หากว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น             หากว่าในการทำงานหน้างานจริงเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครนถล่ม หรือ เกิดความเสียหายรอบด้านนั้นนายจ้างนั้นจะโดนตรวจสอบในส่วนของการทดสอบเครนทันที […]