เคล็ดลับการลงโฆษณาสมัครงานให้ได้ผล

ลงโฆษณาสมัครงาน

การประกาศรับพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร สิ่งที่จะทำให้คนรู้จักว่าองค์กรนี้บริษัทนี้เปิดรับคนใหม่ๆ ก็คือการลงโฆษณาสมัครงานซึ่งช่องทางในการประกาศทุกวันนี้ก็มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การติดป้ายประกาศทั่วไป และการประกาศในเว็บไซต์หางาน ที่เป็นช่องทางที่เห็นผลดีที่สุด เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตและเล่นโซเชียลมีเดียกันเป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือดีก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวิธีการทำป้ายโฆษณา เพราะไม่ใช่ทุกป้ายจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกันทั้งหมด ผู้ที่จัดทำป้ายโฆษณาสำหรับประกาศศหางาน ต้องรู้วิธีการทำก่อน เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้เกิดความสนใจ และอยากจะมาสมัครร่วมงานด้วย ดังนั้นเราจะมาดูกันว่า วิธีการทำป้ายประกาศหาพนักงาน มีวิธีการอย่างไร  วิธีการทำป้ายประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ  1.ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  เป็นสิ่งแรกที่ต้องสื่อออกมาให้เห็นได้ชัด ว่าทางองค์กรต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ต้องการคนที่เป็นช่างซ่อม ต้องการวิศวกร ต้องการสถาปนิก เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าคุณสมับัติดังกล่าวนั้นตรงกับคุณสมบัติของตัวเองหรือไม่   2.ความสามารถของผู้สมัคร  นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว คุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นที่ต้องการก็ควรระบุลงไปด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ต้องเคยผ่านประสบการณ์ในงานมาอย่างน้อยกี่ปี เพื่อให้ผู้สมัครได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้น จะได้ไม่เสียเวลาในการสมัครเปล่าๆ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ได้มีครบตามที่ต้องการ  3.กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัคร  การคัดเลือกกลุ้มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบใด จะช่วยให้การคัดเลือกง่ายขึ้น เช่น ต้องการบุคลากรที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ การประกาศก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใด เพราะมหาลัยทุกที่จะมีการประกาศรับสมัครอยู่แล้ว แต่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานต้องชัดเจน อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำหรือให้คำตอบกับนักศึกษาด้วย  4.ใช้คำที่เป็นคำทางการ  ในการลงโฆษณาสมัครงานสิ่งที่ผู้จัดทำป้ายประกาศมักพลาดก็คือ ชอบใช้คำที่เป็นศัพท์เฉพาะเกินไป หรือเป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อ่านเกิดความสับสน ไม่เข้าใจว่าตำแหน่งหรือรายละเอียดนั้นหมายถึงอย่างไร ดังนั้นในการลงประกาศที่ดี คำศัพท์ที่ใช้ควรจะเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจกันปรกติ […]